TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Tạ Quang Bửu (Liên Tỉnh 5 – Bông Sao); Đường Bông Sao (Tạ Quang Bửu – Phạm Thế Hiển); Đường Liên Tỉnh 5 (Số lẻ)(Tạ Quang Bửu – Phạm Thế Hiển) Từ 09h30 đến 11h30, thứ Năm ngày 06/02/2020;

4/02/2020 10:22:27 a.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Tạ Quang Bửu (Liên Tỉnh 5 – Bông Sao); Đường Bông Sao (Tạ Quang Bửu – Phạm Thế Hiển); Đường Liên Tỉnh 5 (Số lẻ)(Tạ Quang Bửu – Phạm Thế Hiển) Từ 09h30 đến 11h30, thứ Năm ngày 06/02/2020;