Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn

4/02/2020 10:43:49 a.m.

Sáng ngày 03/02/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớnlong trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) tại Hội trường Công ty.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí là đại diện Đảng ủy Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV; lãnh đạo Trưởng, Phó phòng - ban - đội; BCH Công đoàn cơ sở; BCH Đoàn Thanh niên cơ sở và toàn thể Đảng viên đang sinh hoạt tại các Chi bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (tổng cộng là 98 người);

Tại buổi Lễ đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty đại diện hai đoàn thể đã chuyển giao danh sách cảm tình Đảng năm 2020 gồm 09 quần chúng ưu tú cho đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty.

 Đ/c Trương Minh Phương Ánh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở chuyển giao Danh sách cảm tình Đảng năm 2020 cho đ/c Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy.

 

Tiếp theo chương trình là phần sinh hoạt chuyên đề về 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam đồng hành cùng Dân tộc do Giảng viên Vũ Trung Kiên, Học viện chính trị quốc gia thành phố Hồ chí Minh báo cáo chuyên đề:Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện quan trọng nhằm ôn lại lịch sử vẻ vang của Đảng và dân tộc; giáo dục và phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao niềm tự hào về truyền thống 90 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đây còn là dịp cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Giảng viên Vũ Trung Kiên báo cáo chuyên đề

 

 

Quang cảnh buổi buổi Lễ