TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Gia Phú và các hẻm (số chẵn)(Phạm Phú Thứ - Cao Văn Lầu);Mai Xuân Thưởng và các hẻm (số chẵn)(Võ Văn Kiệt - Phạm Văn Chí);Cao Văn Lầu (số lẻ)(Võ Văn Kiệt - Phạm Văn Chí);Phạm Văn Chí và các hẻm (số lẻ)(Phạm Phú Thứ - Cao Văn Lầu);Từ 09h00 đến 12h00 thứ Hai, ngày 10/02/2020.

6/02/2020 4:52:46 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Gia Phú và các hẻm (số chẵn)(Phạm Phú Thứ - Cao Văn Lầu);Mai Xuân Thưởng và các hẻm (số chẵn)(Võ Văn Kiệt - Phạm Văn Chí);Cao Văn Lầu (số lẻ)(Võ Văn Kiệt - Phạm Văn Chí);Phạm Văn Chí và các hẻm (số lẻ)(Phạm Phú Thứ - Cao Văn Lầu);Từ 09h00 đến 12h00 thứ Hai, ngày 10/02/2020.