TB tạm ngưng cung cấp nước:Đường Tân Hòa Đông và các hẻm thuộc dãy số chẵn (vòng xoay Phú Lâm – Phan Anh);Từ 09h00’ đến 12h00’ ngày 17/02/2020.

13/02/2020 3:52:43 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước:Đường Tân Hòa Đông và các hẻm thuộc dãy số chẵn (vòng xoay Phú Lâm – Phan Anh);Từ 09h00’ đến 12h00’ ngày 17/02/2020.