TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường 41 (Hoàng Ngân)(02 bên - từ An Dương Vương đến cầu 41); Hẻm 172 An Dương Vương;Đường số 44 (Phạm Đức Sơn)(02 bên - từ Hoàng Ngân đến cầu 42A) ;Từ 09h30’ đến 11h00’ thứ Hai, ngày 17/02/2020.

13/02/2020 3:55:36 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường 41 (Hoàng Ngân)(02 bên - từ An Dương Vương đến cầu 41); Hẻm 172 An Dương Vương;Đường số 44 (Phạm Đức Sơn)(02 bên -  từ Hoàng Ngân đến cầu 42A) ;Từ 09h30’ đến 11h00’ thứ Hai, ngày 17/02/2020.