TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường 41 (Hoàng Ngân)(02 bên - từ An Dương Vương đến cầu 41);Hẻm 172 An Dương Vương;Đường số 44 (Phạm Đức Sơn)(02 bên - từ Hoàng Ngân đến cầu 42A) ;Từ 22h00’ ngày 20/02/2020 đến 05h00’ ngày 21/02/2020.

18/02/2020 3:51:35 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước:  Đường 41 (Hoàng Ngân)(02 bên - từ An Dương Vương đến cầu 41);Hẻm 172 An Dương Vương;Đường số 44 (Phạm Đức Sơn)(02 bên -  từ Hoàng Ngân đến cầu 42A) ;Từ 22h00’ ngày 20/02/2020 đến 05h00’ ngày 21/02/2020.