TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến Đường Số 9, 11, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.Từ 08 giờ 30 phút, ngày 27/6/2019 đến 15 giờ 00 phút ngày 27/6/2019.

19/02/2020 4:24:12 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến Đường Số 9, 11, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.Từ 08 giờ 30 phút, ngày 27/6/2019 đến 15 giờ 00 phút ngày 27/6/2019.