TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Hưng Phú và các hẻm nhánh thuộc dãy số lẻ (từ Lê Quang Kim đến cầu chữ Y).Từ 21h00 ngày 26/02/2020 đến 04h00 ngày 27/02/2020,Từ 21h00 ngày 27/02/2020 đến 04h00 ngày 28/02/2020;

25/02/2020 10:09:54 a.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Hưng Phú và các hẻm nhánh thuộc dãy số lẻ (từ Lê Quang Kim đến cầu chữ Y).Từ 21h00 ngày 26/02/2020 đến 04h00 ngày 27/02/2020,Từ 21h00 ngày 27/02/2020 đến 04h00 ngày 28/02/2020;