TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Hưng Phú và các hẻm nhánh thuộc dãy số lẻ (từ Lê Quang Kim đến cầu chữ Y).Từ 21h00 ngày 28/02/2020 đến 04h00 ngày 29/02/2020

27/02/2020 4:31:05 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Hưng Phú và các hẻm nhánh thuộc dãy số lẻ (từ Lê Quang Kim đến cầu chữ Y).Từ 21h00 ngày 28/02/2020 đến 04h00 ngày 29/02/2020