TB tạm ngưng cung cấp nước: Hai bên đường và các hẻm thuộc tuyến đường sau.Lê Quang Sung (Mai Xuân Thưởng – Minh Phụng)Hẻm 219, 229, 235 Mai Xuân Thưởng, Hậu Giang (Mai Xuân Thưởng – Hẻm 178) Từ 22 giờ 00 phút, ngày 02/03/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 03/03/2020;

28/02/2020 1:34:54 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Hai bên đường và các hẻm thuộc tuyến đường sau.Lê Quang Sung (Mai Xuân Thưởng – Minh Phụng)Hẻm 219, 229, 235 Mai Xuân Thưởng, Hậu Giang (Mai Xuân Thưởng – Hẻm 178) Từ 22 giờ 00 phút, ngày 02/03/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 03/03/2020;