TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường Hương Lộ 2 (dãy số chẵn từ Đất Mới đến Quốc Lộ 1A) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.Từ 09 giờ 00 phút, ngày 04/5/2020 đến 11 giờ 00 phút ngày 04/5/2020.

29/04/2020 3:36:09 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường Hương Lộ 2 (dãy số chẵn từ Đất Mới đến Quốc Lộ 1A) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.Từ 09 giờ 00 phút, ngày 04/5/2020 đến 11 giờ 00 phút ngày 04/5/2020.