TB tạm ngưng cung cấp nước Toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn quận 5; phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Quận 6; phường 11, 12, 13 Quận 8; các bệnh viện, chung cư trong ,khu vực nêu trên,....từ 22h00 ngày 06/05/2020 đến khi hoàn thành công tác.

6/05/2020 4:26:18 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước Toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn quận 5; phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Quận 6; phường 11, 12, 13 Quận 8; các bệnh viện, chung cư trong ,khu vực nêu trên,....từ 22h00 ngày 06/05/2020 đến khi hoàn thành công tác.