TB tạm ngưng cung cấp nước: Hai bên đường và các hẻm thuộc tuyến đường sau. Nguyễn Chí Thanh (Thuận Kiều – Lý Thường Kiệt) Từ 8 giờ 30 phút, ngày 19/05/2020 đến 11 giờ 00 phút ngày 19/05/2020;

15/05/2020 9:42:14 a.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Hai bên đường và các hẻm thuộc tuyến đường sau. Nguyễn Chí Thanh (Thuận Kiều – Lý Thường Kiệt) Từ 8 giờ 30 phút, ngày 19/05/2020 đến 11 giờ 00 phút ngày 19/05/2020;