TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến Đường số 14A, đường số 8 (số lẻ) và các hẻm nhánh thuộc tuyến đường trên thuộc phường Bình Hưng Hòa A, quaän Bình Tân.Từ 13 giờ 30 phút, ngày 26/6/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 26/6/2020.

22/06/2020 2:12:21 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến Đường số 14A, đường số 8 (số lẻ) và các hẻm nhánh thuộc tuyến đường trên thuộc phường Bình Hưng Hòa A, quaän Bình Tân.Từ 13 giờ 30 phút, ngày 26/6/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 26/6/2020.