TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến Đường Số 7, 9, 11 và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân;Tuyến đường Quốc Lộ 1A (dãy số lẻ từ Tân Kỳ Tân Quý đến nhà số 513) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.Tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý (từ cầu Tân Kỳ Tân Quý đến Quốc Lộ 1A) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân Từ 09 giờ 00 phút, ngày 25/6/2020 đến 11 giờ 00 phút ngày 25/6/2020.

22/06/2020 4:15:53 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến Đường Số 7, 9, 11 và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân;Tuyến đường Quốc Lộ 1A (dãy số lẻ từ Tân Kỳ Tân Quý đến nhà số 513) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.Tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý (từ cầu Tân Kỳ Tân Quý đến Quốc Lộ 1A) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân Từ 09 giờ 00 phút, ngày 25/6/2020 đến 11 giờ 00 phút ngày 25/6/2020.