TB tạm ngưng cung cấp nước: Hai bên đường và các hẻm thuộc thuộc tuyến đường sau: Hùng Vương (Ngô Quyền – Trần Nhân TôAn Dương Vương (Trần Nhân Tôn – Ngô Quyền), Nguyễn Tri Phương (Hùng Vương – An Dương Vương), Nguyễn Duy Dương (Hùng Vương – An Dương Vương), Yết Kiêu (Hùng Vương – An Dương Vương), Sư Vạn Hạnh (Hùng Vương – An Dương Vương), Trần Nhân Tôn (Hùng Vương – An Dương Vương) Từ 9 giờ 00 phút, ngày 30/06/2020 đến 11 giờ 00 phút ngày 30/06/2020.

24/06/2020 1:53:09 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Hai bên đường và các hẻm thuộc thuộc tuyến đường sau: Hùng Vương (Ngô Quyền – Trần Nhân TôAn Dương Vương (Trần Nhân Tôn – Ngô Quyền), Nguyễn Tri Phương (Hùng Vương – An Dương Vương), Nguyễn Duy Dương (Hùng Vương – An Dương Vương), Yết Kiêu (Hùng Vương – An Dương Vương), Sư Vạn Hạnh (Hùng Vương – An Dương Vương), Trần Nhân Tôn (Hùng Vương – An Dương Vương) Từ 9 giờ 00 phút, ngày 30/06/2020 đến 11 giờ 00 phút ngày 30/06/2020.