Khu vực tạm ngưng cung cấp nước: Toàn bộ các tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn phường 14 quận 5 Từ 22 giờ 00 phút, ngày 01/07/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 02/07/2020.

1/07/2020 1:52:02 p.m.

Khu vực tạm ngưng cung cấp nước: Toàn bộ các tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn phường 14 quận 5 Từ 22 giờ 00 phút, ngày 01/07/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 02/07/2020.