TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Phạn Phú Thứ (Phạm Văn Chí – Võ Văn Kiệt), Phường 3.Đường Hậu Giang (Phạm Đình Hổ – Hẻm 178 Hậu Giang), Phường 6.Từ 22 giờ 00 phút,ngày 08/7/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 09/7/2020.

2/07/2020 1:35:05 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Phạn Phú Thứ (Phạm Văn Chí – Võ Văn Kiệt), Phường 3.Đường Hậu Giang (Phạm Đình Hổ – Hẻm 178 Hậu Giang), Phường 6.Từ 22 giờ 00 phút,ngày 08/7/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 09/7/2020.