TB tạm ngưng cung cấp nước: Toàn bộ tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn phường Bình Trị Đông A quận Bình Tân.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 03/07/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 04/07/2020.

3/07/2020 2:52:56 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Toàn bộ tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn phường Bình Trị Đông A quận Bình Tân.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 03/07/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 04/07/2020.