TB tạm ngưng cung cấp nước:.Tuyến đường Lộ Tẻ, Trần Thanh Mai, Bờ Sông, Tỉnh Lộ 10 (dãy số lẻ từ Quốc Lộ 1A đến cầu Bà Hom), các tuyến đường thuộc khu dân cư Bắc Lương Bèo và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.Tuyến đường Tỉnh Lộ 10 (dãy số chẵn từ Quốc Lộ 1A đến cầu Bà Hom) và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Tân Tạo, quận Bình Tân.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 07/07/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 08/07/2020.

3/07/2020 2:55:10 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước:.Tuyến đường Lộ Tẻ, Trần Thanh Mai, Bờ Sông, Tỉnh Lộ 10 (dãy số lẻ từ Quốc Lộ 1A đến cầu Bà Hom), các tuyến đường thuộc khu dân cư Bắc Lương Bèo và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.Tuyến đường Tỉnh Lộ 10 (dãy số chẵn từ Quốc Lộ 1A đến cầu Bà Hom) và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Tân Tạo, quận Bình Tân.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 07/07/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 08/07/2020.