Hội nghị Đại biểu người lao động Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn năm 2020

14/07/2020 4:31:46 p.m.

Thực hiện theo quy định Bộ Luật lao động, ngày 03 tháng 7 năm 2020 Công ty đã tiến hành tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020 tại hội trường Công ty. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty, Ban Giám đốc và 188 đại biểu đại diện cho 460 CNLĐ của Công ty tham dự.

Bà Trương Minh Phương Ánh – Chủ tịch Công đoàn công ty báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp, kiến nghị của người lao động năm 2020 về các vấn đề chế độ có liên quan, về dự thảo thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động và kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi năm 2020.

Ông Giám đốc – Đại diện người sử dụng lao động đã trả lời tất cả ý kiến đóng góp, kiến nghị của Người lao động liên quan đến các chế độ, chính sách của Người lao động đã được BCH Công đoàn tổng hợp từ Hội nghị cấp tổ. Trong đó có 1 số kiến nghị đã được Công ty giải quyết ngay như:

  • Khi muốn nghỉ phép, người lao động phải gửi thông báo đề nghị nghỉ phép trước 01 ngày cho cấp trên được biết, và chỉ thực hiện khi được Người sử dụng lao động chấp thuận, trường hợp muốn nghỉ phép trên 01 ngày thì phải bàn giao công việc…
  • Về việc chi tiền mặt thay cho quà tặng là Phiếu mua hàng vào các dịp lễ: Tết Âm lịch, các ngày lễ: 8/3, 01/6 … Công đoàn và các Phòng chuyên môn sẽ tham mưu cho Giám đốc quyết định việc chi bằng tiền mặt hoặc bằng hiện vật cho phù hợp với tình hình thực tế và hoạt động của doanh nghiệp.

Qua Hội nghị, Giám Đốc và NLĐ đã cùng trao đổi, chia sẻ những khó khăn trong năm 2020 mà Ban lãnh đạo và Người lao động của công ty cần phải vượt qua, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Công ty ngày một phát triển, tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch SXKD của Công ty và phong trào công nhân năm 2020 đã đề ra.

Sau 03 giờ làm việc, Hội nghị đã biểu quyết  thông qua các vấn đề sau:

  • Hội nghị đã thống nhất các nội dung trong kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi năm 2020 với  tỷ lệ đồng ý là 100%.
  • Hội nghị đã thống nhất với nội dung trong Dự thảo nội quy lao động (sửa đổi, bổ sung) với tỷ lệ đồng ý là 100%.
  • Hội nghị đã thống nhất với nội dung trong Dự thảo Thỏa ước lao động tập thể (sửa đổi, bổ sung) với tỷ lệ đồng ý là 100%.
  • Giám đốc Công ty ký kết với Chủ tịch Công Đoàn

           

                 Ký kết thi đua giữa Giám đốc và các trưởng phó phòng ban