TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường Tân Hòa Đông (số lẻ) (từ Hương Lộ 2 đến Phan Anh), Trương Phước Phan (02 bên), đường Chiến Lược (số chẵn) (từ Tân Hòa Đông đến Mã Lò) và các hẻm nhánh thuộc tuyến đường trên thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 23/7/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 24/7/2020.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 24/7/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 24/7/2020

23/07/2020 4:02:36 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường Tân Hòa Đông (số lẻ) (từ Hương Lộ 2 đến Phan Anh), Trương Phước Phan (02 bên), đường Chiến Lược (số chẵn) (từ Tân Hòa Đông đến Mã Lò) và các hẻm nhánh thuộc tuyến đường trên thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 23/7/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 24/7/2020.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 24/7/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 24/7/2020