TB tạm ngưng cung cấp nước:Đường Nguyễn Văn Luông (02 bên) (Hậu Giang – Đường số 26).Đường Bình Phú (số chẵn) (Đường số 10 – Hậu Giang).Đường Hậu Giang (số lẻ) (Cầu Hậu Giang – Bình Phú).Đường Chợ Lớn (Nguyễn Văn Luông – Bình Phú).Chung cư Him Lam Chợ Lớn.Từ 22 giờ 00 phút,ngày 28/7/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 29/7/2020.

24/07/2020 2:43:57 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước:Đường Nguyễn Văn Luông (02 bên) (Hậu Giang – Đường số 26).Đường Bình Phú (số chẵn) (Đường số 10 – Hậu Giang).Đường Hậu Giang (số lẻ) (Cầu Hậu Giang – Bình Phú).Đường Chợ Lớn (Nguyễn Văn Luông – Bình Phú).Chung cư Him Lam Chợ Lớn.Từ 22 giờ 00 phút,ngày 28/7/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 29/7/2020.