TB tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến hẻm 276 Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.Tuyến hẻm 413 Lê Văn Quới (dãy số chẵn), phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.Tuyến hẻm 730 Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.Từ 11 giờ 00 phút, ngày 29/7/2020 đến 15 giờ 00 phút ngày 29/7/2020.

24/07/2020 4:26:01 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến hẻm 276 Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.Tuyến hẻm 413 Lê Văn Quới (dãy số chẵn), phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.Tuyến hẻm 730 Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.Từ 11 giờ 00 phút, ngày 29/7/2020 đến 15 giờ 00 phút ngày 29/7/2020.