TB tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến đường Lê Đình Cẩn (từ Quốc lộ 1A đến cầu Ông Búp) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Tân Tạo, quận Bình Tân.Tuyến đường Quốc lộ 1A (từ Tỉnh lộ 10 đến Chung cư Tân Mai) và các hẻm số lẻ của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Tân Tạo, quận Bình Tân.Tuyến đường Tỉnh lộ 10 (từ Bia Truyền Thống đến Quốc lộ 1A) và các hẻm số chẵn của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Từ 11 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 03/08/2020 (thứ 2).

29/07/2020 4:56:25 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến đường Lê Đình Cẩn (từ Quốc lộ 1A đến cầu Ông Búp) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Tân Tạo, quận Bình Tân.Tuyến đường Quốc lộ 1A (từ Tỉnh lộ 10 đến Chung cư Tân Mai) và các hẻm số lẻ của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Tân Tạo, quận Bình Tân.Tuyến đường Tỉnh lộ 10 (từ Bia Truyền Thống đến Quốc lộ 1A) và các hẻm số chẵn của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Từ 11 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 03/08/2020 (thứ 2).