TB tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến đường An Dương Vương (từ Cầu Mỹ Thuận đến Võ Văn Kiệt) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến đường Nguyễn Quý Yêm (từ An Dương Vương đến trước số 109 Nguyễn Quý Yêm) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Từ 22 giờ 00 phút ngày 30/07/2020 (thứ 5) đến 04 giờ 30 phút ngày 31/07/2020 (thứ 6).

29/07/2020 4:59:00 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến đường An Dương Vương (từ Cầu Mỹ Thuận đến Võ Văn Kiệt) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến đường Nguyễn Quý Yêm (từ An Dương Vương đến trước số 109 Nguyễn Quý Yêm) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Từ 22 giờ 00 phút ngày 30/07/2020 (thứ 5) đến 04 giờ 30 phút ngày 31/07/2020 (thứ 6).