TB tạm ngưng cung cấp nước:Đường Phạm Thế Hiển P.6, Quận 8 (từ Cầu Nhị Thiên Đường- Cầu Bà Tàng) ;Dãy số chẵn đường Bùi Minh Trực, P.6, Quận 8 (từ Liên Tỉnh 5- Cuối đường) ;Dãy số chẵn đường Quốc lộ 50, P.6, Quận 8 (Từ Phạm Thế Hiển- Bùi Minh Trực) .Từ 22h00 ngày 31/07/2020 đến 05h00 ngày 01/08/2020;

30/07/2020 11:39:42 a.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước:Đường Phạm Thế Hiển P.6, Quận 8 (từ Cầu Nhị Thiên Đường- Cầu Bà Tàng) ;Dãy số chẵn đường Bùi Minh Trực, P.6, Quận 8 (từ Liên Tỉnh 5- Cuối  đường) ;Dãy số chẵn đường Quốc lộ 50, P.6, Quận 8 (Từ Phạm Thế Hiển- Bùi Minh Trực) .Từ 22h00 ngày 31/07/2020 đến 05h00 ngày 01/08/2020;