TB tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến đường Kinh Dương Vương (từ Hồ Học Lãm đến nhà số 519 bên dãy số lẻ) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến đường Lâm Hoành và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến đường Lê Cơ và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến đường Hồ Học Lãm (từ Kinh Dương Vương đến Võ Văn Kiệt bên dãy số chẵn) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến hẻm 50 Nguyễn Quý Yêm phường An Lạc, quận Bình Tân.Từ 09 giờ 00 phút, ngày 03/8/2020 đến 11 giờ 30 phút ngày 03/8/2020.

31/07/2020 1:37:43 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến đường Kinh Dương Vương (từ Hồ Học Lãm đến nhà số 519 bên dãy số lẻ) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến đường Lâm Hoành và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến đường Lê Cơ và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến đường Hồ Học Lãm (từ Kinh Dương Vương đến Võ Văn Kiệt bên dãy số chẵn) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến hẻm 50 Nguyễn Quý Yêm phường An Lạc, quận Bình Tân.Từ 09 giờ 00 phút, ngày 03/8/2020 đến 11 giờ 30 phút ngày 03/8/2020.