TB tạm ngưng cung cấp nước: Phường 14- Quận 8.Từ 09h00’ đến 11h00’ thứ Hai ngày 03/08/2020.

31/07/2020 1:39:27 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Phường 14- Quận 8.Từ 09h00’ đến 11h00’ thứ Hai ngày 03/08/2020.