Tb tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến hẻm 730 Hương Lộ 2.Tuyến hẻm 230 Mã Lò.Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút ngày 07/08/2020 (thứ 6).

4/08/2020 5:01:37 p.m.

Tb tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến hẻm 730 Hương Lộ 2.Tuyến hẻm 230 Mã Lò.Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút ngày 07/08/2020 (thứ 6).