TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Phạm Thế Hiển, P.7, Quận 8 ( từ Ba Tơ- KNO Thanh Nhựt); Đường Ba Tơ, P.7, Quận 8 ( từ 1438 Trịnh Quang Nghị- Đường 267 Ba Tơ ); Đường 3052A Phạm Thế Hiển, P.7, Quận 8; Đường 3441 Phạm Thế Hiển, P.7, Quận 8.Từ 11h00 đến 15h00 thứ Sáu ngày 07/08/2020;

5/08/2020 8:15:52 a.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Phạm Thế Hiển, P.7, Quận 8 ( từ Ba Tơ- KNO Thanh Nhựt); Đường Ba Tơ, P.7, Quận 8 ( từ 1438 Trịnh Quang Nghị- Đường 267 Ba Tơ ); Đường 3052A Phạm Thế Hiển, P.7, Quận 8; Đường 3441 Phạm Thế Hiển, P.7, Quận 8.Từ 11h00 đến 15h00 thứ Sáu ngày 07/08/2020;