TB toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn phường 2, 5, 8, 11, 12, 13, 14 quận 6; phường 5, 6, 8, 9, 14, 15 quận 8;....dự kiến từ 22h00 ngày 08/8/2020 đến 05h00 ngày 09/8/2020

5/08/2020 8:17:44 a.m.

TB toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn phường 2, 5, 8, 11, 12, 13, 14 quận 6; phường 5, 6, 8, 9, 14, 15 quận 8;....dự kiến từ 22h00 ngày 08/8/2020 đến 05h00 ngày 09/8/2020