TB tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến đường Tỉnh Lộ 10 (từ Lê Đình Cẩn đến Bia Truyền Thống) và các hẻm số chẵn của tuyến đường trên.Tuyến đường Bia Truyền Thống và các hẻm nhánh của tuyến đường trên.Tuyến đường Lê Đình Cẩn (từ Tỉnh Lộ 10 đến cầu Ông Búp) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên.Tuyến đường Ấp Chiến Lược (từ Hẻm 441 Chiến Lược đến Hẻm 242 Lê Đình Cẩn) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên.Từ 22 giờ 00 phút ngày 10/08/2020 (thứ 2) đến 05 giờ 00 phút ngày 11/08/2020 (thứ 3).

5/08/2020 4:04:45 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến đường Tỉnh Lộ 10 (từ Lê Đình Cẩn đến Bia Truyền Thống) và các hẻm số chẵn của tuyến đường trên.Tuyến đường Bia Truyền Thống và các hẻm nhánh của tuyến đường trên.Tuyến đường Lê Đình Cẩn (từ Tỉnh Lộ 10 đến cầu Ông Búp) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên.Tuyến đường Ấp Chiến Lược (từ Hẻm 441 Chiến Lược đến Hẻm 242 Lê Đình Cẩn) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên.Từ 22 giờ 00 phút ngày 10/08/2020 (thứ 2) đến 05 giờ 00 phút ngày 11/08/2020 (thứ 3).