TB tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến đường Lê Công Phép, Nguyễn Hới, Phan Đình Thông, Đường Số 1, 2, 3, 3D, 5, 5D, 7 KDC Lý Chiêu Hoàng, đường Kinh Dương Vương (dãy số lẻ từ nhà số 519 đến An Dương Vương), An Dương Vương (từ Đường Số 1 đến cầu Mỹ Thuận) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến Đường Số 31, 38, 43, 59, đường An Dương Vương (dãy số lẻ từ Kinh Dương Vương đến Đường Số 1) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường 10, Quận 6.Tuyến Đường Số 22A, 24A, 27, 29, 33 và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường 11, Quận 6.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 11/8/2020 đến 04 giờ 30 phút ngày 12/8/2020.

5/08/2020 4:05:52 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến đường Lê Công Phép, Nguyễn Hới, Phan Đình Thông, Đường Số 1, 2, 3, 3D, 5, 5D, 7 KDC Lý Chiêu Hoàng, đường Kinh Dương Vương (dãy số lẻ từ nhà số 519 đến An Dương Vương), An Dương Vương (từ Đường Số 1 đến cầu Mỹ Thuận) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến Đường Số 31, 38, 43, 59, đường An Dương Vương (dãy số lẻ từ Kinh Dương Vương đến Đường Số 1) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường 10, Quận 6.Tuyến Đường Số 22A, 24A, 27, 29, 33 và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường 11, Quận 6.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 11/8/2020 đến 04 giờ 30 phút ngày 12/8/2020.