TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường Kinh Dương Vương (từ An Dương Vương đến đường vào Khu y tế kỹ thuật cao), Tên Lửa (từ Kinh Dương Vương đến Kênh Nước Đen), Kênh Nước Đen, Nguyễn Trọng Trí, Đỗ Năng Tế, Nguyễn Thức Đường, Nguyễn Thức Tự, Phạm Bành, Bùi Hữu Diên, Bùi Hữu Diện, Hoàng Văn Hợp, Dương Bá Cung, Dương Tự Quán, Đường Số 1 (từ An Dương Vương đến Đường Số 4), Đường Số 1C, 1D, 3, 4C, 6, 7, 8, 9 và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc A, quận Bình Tân.Tuyến Đường Số 1 (từ Đường Số 4 đến Vành Đai Trong) Đường Số 1B, 6, 10, 11, 11A, 12, 14, 15, 16, 17, 17A, 17B, đường Vành Đai Trong (từ Đường Số 1 đến Đỗ Năng Tế bên dãy số chẵn) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 13/8/2020 đến 04 giờ 30 phút ngày 14/8/2020.

12/08/2020 9:25:03 a.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường Kinh Dương Vương (từ An Dương Vương đến đường vào Khu y tế kỹ thuật cao), Tên Lửa (từ Kinh Dương Vương đến Kênh Nước Đen), Kênh Nước Đen, Nguyễn Trọng Trí, Đỗ Năng Tế, Nguyễn Thức Đường, Nguyễn Thức Tự, Phạm Bành, Bùi Hữu Diên, Bùi Hữu Diện, Hoàng Văn Hợp, Dương Bá Cung, Dương Tự Quán, Đường Số 1 (từ An Dương Vương đến Đường Số 4), Đường Số 1C, 1D, 3, 4C, 6, 7, 8, 9 và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc A, quận Bình Tân.Tuyến Đường Số 1 (từ Đường Số 4 đến Vành Đai Trong) Đường Số 1B, 6, 10, 11, 11A, 12, 14, 15, 16, 17, 17A, 17B, đường Vành Đai Trong (từ Đường Số 1 đến Đỗ Năng Tế bên dãy số chẵn) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 13/8/2020 đến 04 giờ 30 phút ngày 14/8/2020.