TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường Quốc Lộ 1A (từ cầu Bình Thuận đến nhà số 812) và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.Tuyến đường Quốc Lộ 1A (dãy số chẵn từ nhà số 812 đến Võ Trần Chí) và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 15/9/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 16/9/2020.

10/09/2020 3:25:09 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường Quốc Lộ 1A (từ cầu Bình Thuận đến nhà số 812) và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.Tuyến đường Quốc Lộ 1A (dãy số chẵn từ nhà số 812 đến Võ Trần Chí) và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 15/9/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 16/9/2020.