TB tạm ngừng cung cấp nước: Toàn bộ tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn phường 4 quận 5.Từ 11 giờ 00 phút, ngày 15/09/2020 đến 14 giờ 00 phút ngày 15/09/2020.Toàn bộ tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn phường 1 quận 5, Bệnh viện nhiệt đới, Bệnh viện tâm thần, Bệnh viện chấn thương chỉnh hình.Từ 09 giờ 30 phút, ngày 17/09/2020 đến 13 giờ 00 phút ngày 17/09/2020.

11/09/2020 8:57:01 a.m.

TB tạm ngừng cung cấp nước: Toàn bộ tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn phường 4 quận 5.Từ 11 giờ 00 phút, ngày 15/09/2020 đến 14 giờ 00 phút ngày 15/09/2020.Toàn bộ tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn phường 1 quận 5, Bệnh viện nhiệt đới, Bệnh viện tâm thần, Bệnh viện chấn thương chỉnh hình.Từ 09 giờ 30 phút, ngày 17/09/2020 đến 13 giờ 00 phút ngày 17/09/2020.