Khu vực tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến hẻm 252, 276 Hương Lộ 80.Từ 13 giờ 00 phút đến 15 giờ 00 phút ngày 15/09/2020 (thứ 3).

11/09/2020 3:59:50 p.m.

 Khu vực tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến hẻm 252, 276 Hương Lộ 80.Từ 13 giờ 00 phút đến 15 giờ 00 phút ngày 15/09/2020 (thứ 3).