TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường Lê Trọng Tấn (khu vực mặt tiền số chẵn từ Cầu Bưng đến Phạm Đăng Giảng) và các hẻm nhánh số chẵn của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.Tuyến đường Phạm Đăng Giảng (khu vực mặt tiền số lẻ từ Lê Trọng Tấn đến ranh Quận 12) và các hẻm nhánh số lẻ của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.Các tuyến đường M1, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12 thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.Tuyến đường số 18 (khu vực mặt tiền số lẻ từ Phạm Đăng Giảng đến Quốc Lộ 1A ) và các hẻm nhánh số lẻ của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.Từ 23 giờ 00 phút ngày 17/9/2020 (thứ 5) đến 05 giờ 00 phút ngày 18/9/2020 (thứ 6).

14/09/2020 1:43:34 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường Lê Trọng Tấn (khu vực mặt tiền số chẵn từ Cầu Bưng đến Phạm Đăng Giảng) và các hẻm nhánh số chẵn của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.Tuyến đường Phạm Đăng Giảng (khu vực mặt tiền số lẻ từ Lê Trọng Tấn đến ranh Quận 12) và các hẻm nhánh số lẻ của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.Các tuyến đường M1, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12 thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.Tuyến đường số 18 (khu vực mặt tiền số lẻ từ Phạm Đăng Giảng đến Quốc Lộ 1A ) và các hẻm nhánh số lẻ của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.Từ 23 giờ 00 phút ngày 17/9/2020 (thứ 5) đến 05 giờ 00 phút ngày 18/9/2020 (thứ 6).