TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường Quốc Lộ 1A (từ Nguyễn Thị Tú đến cầu Bình Thuận) và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.Tuyến đường Cây Cám (từ Kênh Tham Lương đến trước số 88 Cây Cám) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.Từ 09 giờ 00 phút đến 14 giờ 00 phút ngày 21/09/2020 (thứ 2).

17/09/2020 4:48:03 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường Quốc Lộ 1A (từ Nguyễn Thị Tú đến cầu Bình Thuận) và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.Tuyến đường Cây Cám (từ Kênh Tham Lương đến trước số 88 Cây Cám) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.Từ 09 giờ 00 phút đến 14 giờ 00 phút ngày 21/09/2020 (thứ 2).