TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường Tân Hòa Đông (khu vực mặt tiền số lẻ từ Hương Lộ 2 đến Phan Anh) và các hẻm nhánh số lẻ của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Tuyến đường Trương Phước Phan (từ Tân Hòa Đông đến Ấp Chiến Lược) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Từ 23 giờ 00 phút ngày 21/9/2020 (thứ 2) đến 05 giờ 00 phút ngày 22/9/2020 (thứ 3).

17/09/2020 4:48:59 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường Tân Hòa Đông (khu vực mặt tiền số lẻ từ Hương Lộ 2 đến Phan Anh) và các hẻm nhánh số lẻ của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Tuyến đường Trương Phước Phan (từ Tân Hòa Đông đến Ấp Chiến Lược) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Từ 23 giờ 00 phút ngày 21/9/2020 (thứ 2) đến 05 giờ 00 phút ngày 22/9/2020 (thứ 3).