TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường Trương Phước Phan (từ Tỉnh Lộ 10 đến Ấp Chiến Lược) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Tuyến đường Ấp Chiến Lược (khu vực mặt tiền số lẻ từ Đất Mới đến hẻm 163 Ấp Chiến Lược) và các hẻm nhánh số lẻ của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Tuyến đường Liên Khu 16-18 (từ Tỉnh Lộ 10 đến Ấp Chiến Lược) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Từ 8 giờ 30 phút đến 15 giờ 00 phút ngày 21/9/2020 (thứ 2).

17/09/2020 4:49:52 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường Trương Phước Phan (từ Tỉnh Lộ 10 đến Ấp Chiến Lược) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Tuyến đường Ấp Chiến Lược (khu vực mặt tiền số lẻ từ Đất Mới đến hẻm 163 Ấp Chiến Lược) và các hẻm nhánh số lẻ của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Tuyến đường Liên Khu 16-18 (từ Tỉnh Lộ 10 đến Ấp Chiến Lược) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Từ 8 giờ 30 phút đến 15 giờ 00 phút ngày 21/9/2020 (thứ 2).