TB tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến đường Liên Khu 4-5 và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.Tuyến đường số 4 và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.Từ 13 giờ 00 phút đến 15 giờ 00 phút ngày 21/9/2020 (thứ 2).

17/09/2020 4:50:45 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến đường Liên Khu 4-5 và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.Tuyến đường số 4 và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.Từ 13 giờ 00 phút đến 15 giờ 00 phút ngày 21/9/2020 (thứ 2).