TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý (khu vực mặt tiền số lẻ từ Gò Xoài đến Hẻm 925 Tân Kỳ Tân Quý) và các hẻm số lẻ của tuyến đường trên.Tuyến đường Ấp Chiến Lược (từ Mã Lò đến Gò Xoài) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên.Tuyến đường Lô Tư (từ Mã Lò đến Gò Xoài) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên.Tuyến đường Gò Xoài (khu vực mặt tiền số lẻ từ Tân Kỳ Tân Quý đến Đường số 16) và các hẻm số lẻ của tuyến đường trên.Tuyến đường Mã Lò (khu vực mặt tiền số chẵn từ Ấp Chiến Lược đến Lô Tư) và các hẻm số chẵn của tuyến đường trên.Từ 23 giờ 30 phút ngày 08/10/2020 (thứ 5) đến 02 giờ 00 phút ngày 09/10/2020 (thứ 6).

5/10/2020 3:14:56 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý (khu vực mặt tiền số lẻ từ Gò Xoài đến Hẻm 925 Tân Kỳ Tân Quý) và các hẻm số lẻ của tuyến đường trên.Tuyến đường Ấp Chiến Lược (từ Mã Lò đến Gò Xoài) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên.Tuyến đường Lô Tư (từ Mã Lò đến Gò Xoài) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên.Tuyến đường Gò Xoài (khu vực mặt tiền số lẻ từ Tân Kỳ Tân Quý đến Đường số 16) và các hẻm số lẻ của tuyến đường trên.Tuyến đường Mã Lò (khu vực mặt tiền số chẵn từ Ấp Chiến Lược đến Lô Tư) và các hẻm số chẵn của tuyến đường trên.Từ 23 giờ 30 phút ngày 08/10/2020 (thứ 5) đến 02 giờ 00 phút ngày 09/10/2020 (thứ 6).