TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường Đất Mới (khu vực mặt tiền số chẵn từ Hương Lộ 2 đến Lê Văn Quới) và các hẻm nhánh số chẵn của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Tuyến hẻm Đình Tân Khai thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Tuyến đường Liên Khu 1-6 và các hẻm nhánh số lẻ của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Tuyến hẻm 305 Lê Văn Quới thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Từ 09 giờ 00 phút đến 14 giờ 00 phút ngày 09/10/2020 (thứ 6).

5/10/2020 4:22:53 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường Đất Mới (khu vực mặt tiền số chẵn từ Hương Lộ 2 đến Lê Văn Quới) và các hẻm nhánh số chẵn của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Tuyến hẻm Đình Tân Khai thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Tuyến đường Liên Khu 1-6 và các hẻm nhánh số lẻ của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Tuyến hẻm 305 Lê Văn Quới thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Từ 09 giờ 00 phút đến 14 giờ 00 phút ngày 09/10/2020 (thứ 6).