TB tạm ngưng cung cấp nước:Chung cư Lô C đường Mạc Thiên Tích (Đặng Thái Thân – Tản Đà).Chung cư Lô E đường Tản Đà (Mạc Thiên Tích – Nguyễn Trãi).Từ 08 giờ 00 phút, ngày 10/10/2020 đến 10 giờ 00 phút ngày 10/10/202.Đường Trần Phú (An Bình – Nguyễn Trãi).Bênh viện An Bình.Từ 10 giờ 00 phút, ngày 10/10/2020 đến 12 giờ 00 phút ngày 10/10/2020.Toàn bộ tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn phường 12, quận 5.Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Đại Học Y Dược (Cơ Sở 2).Từ 13 giờ 00 phút, ngày 10/10/2020 đến 15 giờ 00 phút ngày 10/10/2020.

7/10/2020 3:53:55 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước:Chung cư Lô C đường Mạc Thiên Tích (Đặng Thái Thân – Tản Đà).Chung cư Lô E đường Tản Đà (Mạc Thiên Tích – Nguyễn Trãi).Từ 08 giờ 00 phút, ngày 10/10/2020 đến 10 giờ 00 phút ngày 10/10/202.Đường Trần Phú (An Bình – Nguyễn Trãi).Bênh viện An Bình.Từ 10 giờ 00 phút, ngày 10/10/2020 đến 12 giờ 00 phút ngày 10/10/2020.Toàn bộ tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn phường 12, quận 5.Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Đại Học Y Dược (Cơ Sở 2).Từ 13 giờ 00 phút, ngày 10/10/2020 đến 15 giờ 00 phút ngày 10/10/2020.