TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Hoàng Ngân (02 bên - từ An Dương Vương đến cầu 41);Hẻm 172 An Dương Vương; Đường Phạm Đức Sơn (02 bên - từ Hoàng Ngân đến cầu 42), Đường An Dương Vương (từ Đối diện nhà số 179A đến Võ Văn Kiệt);Từ 09h30’ đến 11h00’ ngày 15/10/2020.

12/10/2020 11:05:56 a.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Hoàng Ngân (02 bên - từ An Dương Vương đến cầu 41);Hẻm 172 An Dương Vương; Đường Phạm Đức Sơn (02 bên -  từ Hoàng Ngân đến cầu 42), Đường An Dương Vương (từ Đối diện nhà số 179A đến Võ Văn Kiệt);Từ 09h30’ đến 11h00’ ngày 15/10/2020.