TB tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý (từ Kênh Nước Đen đến Cầu Kênh) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.Tuyến đường Kênh Nước Đen và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.Từ 10 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 19/10/2020 (thứ 2).

13/10/2020 4:29:53 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý (từ Kênh Nước Đen đến Cầu Kênh) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.Tuyến đường Kênh Nước Đen và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.Từ 10 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 19/10/2020 (thứ 2).