TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường Kênh Nước Đen (từ đường 5C đến đường Bình Long) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.Tuyến đường Bình Long (từ đường Kênh Nước Đen đến hẻm 243 Bình Long) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.Tuyến đường số 5C, 5F, 5A, 5B, 5D, 3B, 4B, 1C, 14A và các hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.Tuyến đường số 1, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14 và các hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.Tuyến đường Lê Văn Quới (từ đường Bình Long đến đường số 14) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.Từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút ngày 20/10/2020 (thứ 3).

15/10/2020 2:32:58 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường Kênh Nước Đen (từ đường 5C đến đường Bình Long) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.Tuyến đường Bình Long (từ đường Kênh Nước Đen đến hẻm 243 Bình Long) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.Tuyến đường số 5C, 5F, 5A, 5B, 5D, 3B, 4B, 1C, 14A và các hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.Tuyến đường số 1, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14  và các hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.Tuyến đường Lê Văn Quới (từ đường Bình Long đến đường số 14) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.Từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút ngày 20/10/2020 (thứ 3).