TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8 (Từ cầu Bà Tàng – Ba Tơ); Đường Ba Tơ, P.7, Q.8 (Đình An Tài – Cầu Ba Tơ); Đường Lê Bôi, P.7, Q.8;Đường Đình An Tài, P.7, Q.8 Từ 10h30 đến 13h00 thứ Sáu ngày 23/10/2020.

21/10/2020 3:38:00 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8 (Từ cầu Bà Tàng – Ba Tơ); Đường Ba Tơ, P.7, Q.8 (Đình An Tài – Cầu Ba Tơ); Đường Lê Bôi, P.7, Q.8;Đường Đình An Tài, P.7, Q.8 Từ 10h30 đến 13h00 thứ Sáu ngày 23/10/2020.